Vel mødt...

 

 

Til medlemmer af Fredericia Cricketklub.

Hermed indkaldes til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 10. marts 2019 kl. 19.15 i klubhuset

DAGSORDEN:

          1. Valg af dirigent

          2. Aflæggelse af beretning

          3. Godkendelse af regnskab

          4. Indkomne forslag

          5. Valg af bestyrelse

                         A. Formand – Line Østergaard ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Sune Østergaard

                         B. Bestyrelsesmedlem – Camilla Østergaard ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår

                         Maria Karlsen

                         

                         Da Sune i dag er menigt bestyrelsesmedlem valgt frem til 2021, foreslår bestyrelsen, at

                         Umar Javed overtager Sunes plads det kommende år.

                         C. Suppleant

          6. Valg af bilagskontrollant

          7. Valg af bilagskontrollantsuppleant

          8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt/ pr. mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen (25. februar).

Med venlig hilsen

Line Østergaard,

formand

 

OBS: Fredericia Cricketklubs Venner afholder generalforsamling kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægter.